Книги
Издателска поредица: Приказна фантастика; Библиотека „Орфия — Абагар“ 1