Книги
Издателска поредица: „Съвременна европейска проза“ 1