Книги
Издателска поредица: Серия „Избрани трилъри“ 1