Книги
Издателска поредица: Списание „Други светове“ 1