Книги
Подзаглавие: Владетелят на света; Човекът, който намери своето лице 0