Книги
Подзаглавие: Вторият случай на комисар Карл Мьорк 1