Книги
Подзаглавие: Героичното спасяване на българските евреи 1