Книги
Подзаглавие: Единствената официална биография на основателя на Apple 1