Книги
Подзаглавие: Избрани стихотворения по случай 75-годишнината от Априлското въстание 1