Книги
Подзаглавие: Историята на Том Джоунс, подхвърлено дете 1