Книги
Подзаглавие: Първия случай на комисар Карл Мьорк 1