Книги
Подзаглавие: С описание на Балканските войни, Македония и македонските българи 1