Книги
Подзаглавие: Седмият случай на комисар Карл Мьорк 1