Книги
Подзаглавие: Спомени на началника на разузнаването на СССР 1