Книги
Подзаглавие: Стихотворни летописи, лирически сентенции и афоризми от източни мъдреци и автори 1