Книги
Подзаглавие: Фрески за времето на Исперих, Крум, Омуртаг, Борис, Симеон и другите… 1