Книги
Подзаглавие: периодично издание за класическа и модерна фантастика 1

Заглавие
Омега
Заглавие на том
брой 1/1992
Подзаглавие
периодично издание за класическа и модерна фантастика
Редактор
Агоп Мелконян
Художник
Досю Досев
Художник на илюстрациите
Марио Вътков
Издател
Издателска къща „Омега“, ИГ Политрейд ООД
Година на издаване
1992
Носител
хартия
Въведено от
Еми
...
№2252