Книги
Подзаглавие: Афоризми, сентенции, народни мъдрости, лични мнения, съждения и умозаключения, епиграми и епитафии 1