Книги
Подзаглавие: Документално-художествена книга за царските съветници, министрите и регентите пред Народния съд 1944-1945 0