Книги
Подзаглавие: Правдиви разкази, записани в корабния дневник собственоръчно от юнгата Нуличка, за всичко, което той е видял, чул, разбрал или не е разбрал по време на пътешествието по геометричните морета и океани през месец нулари хиляда деветстотин седемдесет и неизвестно коя година. 0