Книги
Подзаглавие: Расказъ, писанъ прѣзъ 1888 год 1