Книги
Заглавие: КРАТЪК АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК 1