Книги
Заглавие: Клуб на любителите на книги и пай от картофени обелки от остров Гърнзи 1