Книги
Заглавие: Коментар върху Платоновия Пир за любовта 1