Книги
Заглавие: Пристанище на мъглите. Президентът 1