Книги
Заглавие: Страданията на българитѣ и Освобождението на България презъ 1877–78 год 1