Книги
Заглавие: Убийството на Роджър Акройд (Алиби) 1