Книги
Заглавие: Частна заемна библиотека и книгохранилище „Какстън“ 1