Книги
Заглавие: Чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция 3