Книги
Заглавие: Чуждоземните насекоми и заплахата от тях за биоразнообразието на Албания, България и Република Македония 1