Книги
Заглавие: Сборник с нестандартни задачи по математика 5.–7. клас за подготовка на националния изпит-тест 1