Книги
Заглавие: Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес 2