Промени

vesi_libra ×17 Шибуми – Треванян
vesi_libra ×22 Сбогом на глупаците – Анди Макнаб
vesi_libra ×25 Господството на Борн – Ерик ван Ластбейдър
vesi_libra ×24 Предателството на Борн – Ерик ван Ластбейдър
vesi_libra ×26 Наследството на Борн – Ерик ван Ластбейдър
vesi_libra ×23 Сфера – Майкъл Крайтън
vesi_libra ×10 Последният сребърник – Джеймс П. Блейлок
vesi_libra ×12 Последният сребърник – Джеймс П. Блейлок
vesi_libra ×24 Цивилна кампания – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×25 Сделката на капитан Ворпатрил – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×26 Огледален танц – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×24 Императорската гвардия – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×25 Наемниците на Дендарии – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×24 За честта на Вор – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×23 Дипломатически имунитет – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×24 Криожега – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×24 Комар – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×23 Границите на безкрая – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×7 Сетаганда – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×2 Джентълмен Джоул и Червената кралица – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×4 Братя по оръжие – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×3 Без гравитация – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×9 Бараяр – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×13 Сияние – Стивън Кинг
vesi_libra ×25 Игрите на Вор – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×4 Игрите на Вор – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×20 Игрите на Вор – Лоис Макмастър Бюджолд
vesi_libra ×20 Снежната кралица – Джоан Д. Виндж
vesi_libra ×5 Слава в смъртта – Нора Робъртс
vesi_libra ×7 Томичукалата – Стивън Кинг