Алексей Н. Толстой
Ходене по мъките • книга трета
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Катя Койчева
Език, от който е преведено
руски
Формат
84×108/32
Литературна група
IV
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Алексей Толстой
Хождение по Мукам (1967)
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Васил Александров“ — гр. Враца
Дадена за набор/печат
23.I.1979
Подписана за печат
февруари 1979
Излязла от печат
март 1979
Печатни коли
24 3/4
Издателски коли
20,79
Тираж
60125
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Код / Тематичен номер
04/9536321511/5554–41–79
Цена
1,36 лв.
Редактор
Стефка Цветкова
Художествен редактор
Ясен Василев
Художник
Владимир Коновалов
Коректор
Лидия Стоянова; Наталия Кацарова