Красимир Манев, Нели Манева
Информационни технологии за 9. и 10. клас
Промени

zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Данни за печата
„Инвестпрес“ АД — София
Брой страници
144
144
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД … 5
I. ОСНОВНИ ТЕХНИКИ … 7
1. Компоненти на прозоречния интерфейс … 7
2. Прозорци и прозоречен интерфейс … 13
3. Файлова система и изпълняване на програми … 19
4. Отваряне, запазване и отпечатване на файлове … 24
5. Въвеждане и редактиране на текст … 33
6. Създаване на изображения … 39
7. Получаване на помощ … 44
II. ТЕКСТООБРАБОТКА … 50
8. Начално изграждане на текста … 50
9. Форматиране и оформяне на страници … 55
10. Включване на нетекстови обекти … 60
11. Специални възможности … 63
III. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ … 69
12. Създаване на таблица, функции … 69
13. Изходни документи и графични интерпретации … 76
IV. БАЗИ ОТ ДАННИ … 80
14. Изграждане структурата на базата … 80
15. Въвеждане на данни. Диалогови формуляри … 85
16. Заявки … 90
17. Отчети … 95
*18. Макроси и програмни модули … 101
V. МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ … 108
19. Internet — основни понятия … 108
20. Отдалечена сесия. Трансфер на файлове … 115
21. Електронна поща. Електронни разговори … 119
22. World Wide Web … 126
23. Езикът HTML. Основни възможности … 133
24. Списъци, таблици и фреймове в HTML … 137

* Разделите, въпросите и задачите, които имат звездичка, са с повишена трудност.
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
144
Други полета
Пълно име на автора: Красимир Неделчев Манев
Пълно име на автора: Нели Милчева Манева
Пълно име на художника на корицата: Ясен Славчев Васев
Бележки
Съдържа схеми, таблици и изображения.
Теми
Информационни технологии
Жанр
Технологии
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
144
Други полета
Пълно име на автора: Красимир Неделчев Манев
Пълно име на автора: Нели Милчева Манева
Пълно име на художника на корицата: Ясен Славчев Васев
Пълно име на автора: Красимир Неделчев Манев
Пълно име на автора: Нели Милчева Манева
Пълно име на художника на корицата: Ясен Славчев Васев
Търговски отдел: 1124 София. ул. „Никола Ракитин“ № 2
тел. 946 16 76, тел./факс: 946 14 32
Издателство: тел. 443 503, 944 16 43
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Второ подзаглавие
Учебно помагало
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД … 5
I. ОСНОВНИ ТЕХНИКИ … 7
1. Компоненти на прозоречния интерфейс … 7
2. Прозорци и прозоречен интерфейс … 13
3. Файлова система и изпълняване на програми … 19
4. Отваряне, запазване и отпечатване на файлове … 24
5. Въвеждане и редактиране на текст … 33
6. Създаване на изображения … 39
7. Получаване на помощ … 44
II. ТЕКСТООБРАБОТКА … 50
8. Начално изграждане на текста … 50
9. Форматиране и оформяне на страници … 55
10. Включване на нетекстови обекти … 60
11. Специални възможности … 63
III. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ … 69
12. Създаване на таблица, функции … 69
13. Изходни документи и графични интерпретации … 76
IV. БАЗИ ОТ ДАННИ … 80
14. Изграждане структурата на базата … 80
15. Въвеждане на данни. Диалогови формуляри … 85
16. Заявки … 90
17. Отчети … 95
*18. Макроси и програмни модули … 101
V. МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ … 108
19. Internet — основни понятия … 108
20. Отдалечена сесия. Трансфер на файлове … 115
21. Електронна поща. Електронни разговори … 119
22. World Wide Web … 126
23. Езикът HTML. Основни възможности … 133
24. Списъци, таблици и фреймове в HTML … 137

* Разделите, въпросите и задачите, които имат звездичка, са с повишена трудност.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД … 5
I. ОСНОВНИ ТЕХНИКИ … 7
1. Компоненти на прозоречния интерфейс … 7
2. Прозорци и прозоречен интерфейс … 13
3. Файлова система и изпълняване на програми … 19
4. Отваряне, запазване и отпечатване на файлове … 24
5. Въвеждане и редактиране на текст … 33
6. Създаване на изображения … 39
7. Получаване на помощ … 44
II. ТЕКСТООБРАБОТКА … 50
8. Начално изграждане на текста … 50
9. Форматиране и оформяне на страници … 55
10. Включване на нетекстови обекти … 60
11. Специални възможности … 63
III. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ … 69
12. Създаване на таблица. Функции … 69
13. Изходни документи и графични интерпретации … 76
IV. БАЗИ ОТ ДАННИ … 80
14. Изграждане структурата на базата … 80
15. Въвеждане на данни. Диалогови формуляри … 85
16. Заявки … 90
17. Отчети … 95
*18. Макроси и програмни модули … 101
V. МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ … 108
19. Internet — основни понятия … 108
20. Отдалечена сесия. Трансфер на файлове … 115
21. Електронна поща. Електронни разговори … 119
22. World Wide Web … 126
23. Езикът HTML. Основни възможности … 133
24. Списъци, таблици и фреймове в HTML … 137

* Разделите, въпросите и задачите, които имат звездичка, са с повишена трудност.