Йордан Милев
Господин Дръж Ми Чадъра
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Детска литература
УДК
886.7-93-32
Съдържание
Шегобишко
Голямата мъка
Непослушки 9
Бай, бабо, да баем 16
Осемте подвизи на Шегобишко
Шегобишко слага в джоба си няколко светкавици и гръмотевици 27
Шегобишко укротява змията в Синия вир 35
Шегобишко хваща доандеренската лисица 44
Шегобишко отлепя от нощвите ръцете на баба Кута 53
Шегобишко спира Норка и Ружка и въздъхва два пъти 60
Шегобишко и придошлата река. Лулата отново дими 69
Шегобишко и Щуравия Гъсок. Когато един слон продава слонова кост 78
Шегобишко убива на място попишкия змей 87
Други преживелици
Орела хвърля сянка над Шегобишко 99
В гнездото на Стария Гургул 106
Пано Конекрадеца става слонокрадец 112
В Змейовата пещера 118
Туктам пристига навреме 124
Попарко и Чуруличка се притичват на помощ 130
Индийският йога свири като синигерче 136
Чудният сън 143
Шегобишко се хвърля с главата надолу. Голямата радост 150
Птици изпълват небето. Плашила 157
Съкровището на Махараджата
Островът на маймуните
Към Острова на маймуните и други маймунджилъци 169
Кокосо Пали Лула спокойно пали лулата си 178
Големият разбойник Игу и двамата по-малки разбойници Цигу и Мигу 185
Черният магьосник Айло и новите беди на Шегобишко и
Окей Окай 194
Дневника на Керкенез де Керкаде, корабен писар 201
Спасени върху палубата на една костенурка 208
Съдът над адмирал Джинджифил и другите 214
Принцеса Кокаска плаче за Шегобишко 221
Слон под чадър
Продължение на корабния дневник 231
Това, което никой не очакваше: умря адмиралът 237
Господин Дръж Ми Чадъра обявява Шегобишко за крал на Сулуан и Тоабато 245
Тюрбаните на неродената принцеса, навити от Нави Вача 253
Неродената принцеса върху Белия слон 261
Шегобишко сяда, разрешава спора между Лилитун и Коломай и отказва да стане крал 267
Краят на дневника на Керкенез де Керкаде 274
Чадъра на Господин Дръж Ми Чадъра 280
Шегобишко

Голямата мъка
Непослушки…9
Бай, бабо, да баем…16

Осемте подвизи на Шегобишко
Шегобишко слага в джоба си няколко светкавици и гръмотевици… 27
Шегобишко укротява змията в Синия вир…35
Шегобишко хваща доандеренската лисица…44
Шегобишко отлепя от нощвите ръцете на баба Кута…53
Шегобишко спира Норка и Ружка и въздъхва два пъти…60
Шегобишко и придошлата река. Лулата отново дими…69
Шегобишко и Щуравия Гъсок. Когато един слон продава слонова кост…78
Шегобишко убива на място попишкия змей…87

Други преживелици
Орела хвърля сянка над Шегобишко…99
В гнездото на Стария Гургул…106
Пано Конекрадеца става слонокрадец…112
В Змейовата пещера…118
Туктам пристига навреме…124
Попарко и Чуруличка се притичват на помощ…130
Индийският йога свири като синигерче…136
Чудният сън…143
Шегобишко се хвърля с главата надолу. Голямата радост…150
Птици изпълват небето. Плашила…157


Съкровището на Махараджата

Островът на маймуните
Към Острова на маймуните и други маймунджилъци…169
Кокосо Пали Лула спокойно пали лулата си…178
Големият разбойник Игу и двамата по-малки разбойници Цигу и Мигу…185
Черният магьосник Айло и новите беди на Шегобишко и Окей Окай…194
Дневника на Керкенез де Керкаде, корабен писар…201
Спасени върху палубата на една костенурка…208
Съдът над адмирал Джинджифил и другите… 214
Принцеса Кокаска плаче за Шегобишко…221

Слон под чадър
Продължение на корабния дневник…231
Това, което никой не очакваше: умря адмиралът…237
Господин Дръж Ми Чадъра обявява Шегобишко за крал на Сулуан и Тоабато…245
Тюрбаните на неродената принцеса, навити от Нави Вача…253
Неродената принцеса върху Белия слон…261
Шегобишко сяда, разрешава спора между Лилитун и Коломай и отказва да стане крал…267
Краят на дневника на Керкенез де Керкаде…274
Чадъра на Господин Дръж Ми Чадъра…280
К
11415-5de9419155642.jpg
ЗК
11415-5de941915677e.jpg
Поредност на изданието
Първо
първо
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Литературна група
ЛГ VII
VII
Тип
повест
Националност
българска
Издател
Народна младеж
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Код / Тематичен номер
23 95372/6255-50-83
23/95372/6255-50-83
johnjohn ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Nb Scans
8
7
johnjohn ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Nb Scans
7
8
johnjohn ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
10096