Уилям Шекспир
Поезия
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820-1
Съдържание
Съдържание
И с времето воювам от любов: недраматичната поезия на Шекспир — Евгения Панчева 9
Сонети 31
Плачът на влюбената 187
Венера и Адонис 213
Похищението на Лукреция 319
Пламенният пилигрим 505
Сонети по различни мелодии 525
Фениксът и гълъбът 545

Contents
"In War with Time ": Shakespeare’s Non-dramatic Poetry -Evgenia Pancheva 9
Sonnets 31
A Lover’s Complaint 187
Venus and Adonis 213
The Rape of Lucrèce 319
The Passionate Pilgrim 505
Sonnets to Sundry Notes of Music 525
The Phoenix and the Turtle 545
И с времето воювам от любов: недраматичната поезия на Шекспир — Евгения Панчева…9
Сонети…31
Плачът на влюбената…187
Венера и Адонис…213
Похищението на Лукреция…319
Пламенният пилигрим…505
Сонети по различни мелодии…525
Фениксът и гълъбът…545

Contents
"In War with Time ": Shakespeare’s Non-dramatic Poetry -Evgenia Pancheva 9
Sonnets 31
A Lover’s Complaint 187
Venus and Adonis 213
The Rape of Lucrèce 319
The Passionate Pilgrim 505
Sonnets to Sundry Notes of Music 525
The Phoenix and the Turtle 545
К
11753-5e3474b9309f2.jpg
Nb Scans
0
10
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
9887