Ане Холт, Евен Холт
Внезапна смърт
Промени

sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
35
36
Бележки
№ в поредицата е коригиран от №35 на №36. Причина: вж. запис №15265, сканирани страници, информационно каре за излезлите книги от поредицата.
sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Книгата е издадена с финасовата помощ на НОРЛА.
Книгата е издадена с финасовата помощ на НОРЛА.

№ в поредицата е коригиран от 35 на 36. Причина: вж. запис №15265, сканирани страници, информационно каре за излезлите книги от поредицата.
Бележки
№ в поредицата е коригиран от №35 на №36. Причина: вж. запис №15265, сканирани страници, информационно каре за излезлите книги от поредицата.