Степан Вартанов, Андре Нортън
Път между световете • Да живее крал Кор!
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Фантастика
Фантастика (Орфия, Литера прима, Орфия, Видело)
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Фантастика (Орфия, Литера прима, Орфия, Видело)
Фантастика (Орфия)