Любен Станев
Заледеният мост
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
32/84/108
Номер
Б-3
Литературна група
VI/32
Националност
българска
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Дадена за набор/печат
24.I.1972 г.
Излязла от печат
30.IV.1972 г.
Печатни коли
9,50
Издателски коли
7,22
Тираж
25100
Поредност на изданието
първо (не е указано)
Поръчка
80/1972 г.
Издателски №
3376
Цена
0,81 лв.
Редактор
Димитър Гулев
Художествен редактор
Елена Маринчева
Технически редактор
Лиляна Диева
Художник
Румен Райчев
Коректор
Мария Грудева