Братан Братанов, Здравко Станчев
Пубертетна възраст
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
60×80/16
Номер
613.9
Литературна група
III-3
Тип
научнопопулярен текст
Националност
българска
Анотация
Интересът, с който бе посрещната книгата „Пубертетна възраст“, наложи нейното второ издание.
Предназначена за педагози, училищни лекари, учители и родители, книгата има за цел да разясни един важен, напрегнат и неспокоен период в развитието на човека — пубертетно-юношеската възраст.
Разгледани са закономерностите в развитието на подрастващите, възможните физиологични и болестни отклонения.
Особено внимание е отделено на деликатните актуални проблеми на любовта и половото възпитание, на отношенията между родители и деца, на правилния подход през време на пубертетно-юношеската възраст.
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Димитър Благоев“ — Пловдив
Дадена за набор/печат
5.VI.1974 г.
Подписана за печат
25.IX.1974 г.
Излязла от печат
30.IX.1974 г.
Печатни коли
6
Издателски коли
5,14
Тираж
15095
Поредност на изданието
второ
Адрес на издателя
пл. „Славейков“
Издателски №
5737
Цена
0,26 лв.
Редактор
д-р Елена Накова
Технически редактор
Свобода Николова
Художник
Ясен Васев
Коректор
Атанас Шопов