Лий Голдбърг
Г-н Монк и златната треска
Промени

maskara ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Тип
роман
Брой страници
304
304
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820(73)-312.4
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Mr. Monk in Trouble (Mr. Monk, #9)
by Lee Goldberg
© 2009 Monk
Други полета
Книгата е по телевизионната поредица, създадена от Анди Брекман
Intense — търговска марка на Локус Пъблишинг ЕООД
Печат
Полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ ООД
ПК „Димитър Благоев“
Поредност на изданието
1
първо
№ в Моята библиотека
8281