Иван Бунков
Гайда за пет пръста
Промени

dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
134
134
Анотация
Историите, които младият белетрист Иван Бунков разказва
в сборника „Гайда за пет пръста“ са обикновени и за тях
може да се употреби и думата „банални“.
Железничар с жена си тръгва да търси корена си в планината,
селото и гроба на дядо си. Срещат различни хора, питат, разпитват,
докато намират старото гробище, където трябва да е търсеният прадядов гроб.
Почистват го (него ли, друг ли -това не се разбира, пък и не е важно)
и тръгват да се връщат. Това е съдържанието на разказа „Шерлетови“.
Без гръмовити случки и неочаквани събития.
Без тайствена интрига и слисваща въображението „развръзка“.
Такъв равен наглед строеж имат и останалите разкази.
В „Гаванка с череши“ се говори как синът взема от село
болния си баща и го завежда у дома си в града.
Докато разказът трае, старецът няма да оздравее, нито да умре.
Ще се мята от корем на гръб, ще бълнува и приказва,
и така ще гасне до края пред очите на своите деца.
И тука никакво „топче“ няма да гръмне (съгласно устава на
късия разказ), нищо особено няма да се случи.
В следващият разказ „Съседи“ двама си приказват. Пушат,
приказват, приказват и пушат и в края на петата страница
някак набързо се разделят и всеки тегли към дома си.

5