Димитър Петров
Опасна професия
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Художник
Гоерги Анастасов; Слави Митев
Георги Анастасов; Слави Митев
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издател
Издание на в. „Стършел“
в. „Стършел“