Мирослав Проданов (съставител)
Светове
Промени

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Второ подзаглавие
Сборник разказа от САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Китай, Япония, Австралия и други.
Редактор
Любомир Найденов; Христо Пощаков
Предпечатна подготовка
Андрей Петров
Тип
сборник разкази
Издател
ИК „Офир“
ИК „Офир“ ООД
№ в поредицата
4
4
Поредност на изданието
първо
Данни за печата
„Полипринт“ ЕАД, Враца
Печатни коли
36,5
Формат
54/84/16
Брой страници
584
584
Цена
175 лв.
Съдържание
I. НЕУТРОННАТА ЗВЕЗДА
Лари Нивън
НЕУТРОННА ТА ЗВЕЗДА………7
Превод от английски Кънчо Кожухаров
Пол Андерсън
СТРАННИКЪТ, КОЙТО ДОЙДЕ РАНО СУТРИНТА.31
Превод от английски Никола Станчев
Дейвид Григ
ПЕСЕН ПРЕДИ ЗАЛЕЗА……………….66
Превод от английски Христо Пошаков
Уилям Тен
МОСТЪ Т НА БЕТЕЛГЕЙЗЕ…………….80
Хенри Катнър
ЩАСТЛИВ ЗАВЪРШЕК………………. 106
Превод от английски Никола Станчев
Гордън Диксън
НАРИЧАЙ ГО „ГОСПОДАРЮ“…………..131
Превод от английски Лили Николова, Марияна
Янакиева
Пол Андерсън
КРИЛАТА НА ПОБЕДАТА……………..156
Превод от английски Иван Иванов
Кордуейнър Смит
МЪНЕНКИТЕ КОТИТА НА МАМА ХИТЪН……..178
Превод от английски Тинко Трифонов
Артър Кларк
ЮПИТЕР ПЕТ……………………..207
Превод от английски Никола Станчев
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
4
4
Брой страници
584
584
Анотация
„CBemoBe“ е най-обемния
сборник с фантастични разкази,
издаВан досега у нас. Неговите
600 страници съдържат 42 про-
изведения от 12 страни. Те са
обединени В 5 раздела, Всеки
един от които представлява са-
мостоятелна книга. Част от
включените разкази са носители
на престижни литературни наг-
ради.
Основното ядро на антология-
та е съставено Все пак от съв-
ременни американски и английски
автори — Артър Кларк, Дари Ни-
Вън, Уилям Тен, Хенри Катнър,
Пол Ан зрсън, Гордън Диксън и
т.н. Наред с обноВителни направ-
ления като „новата Вълна“ В анг-
лоезичната фантастика (ще че-
тете Джеймз Балард, Брайън Ол-
дис и Кордуейнър Смит), ще се
запознаете с класически школи
от миналото, както и с неколци-
на съвременни руски писатели,
които поради конюнктурната си-
туация до момента не са се поя-
вявали на книжния ни пазар.
Сборникът „Светове“ е в
ограничен тираж (3000
броя) и е предназначен за
всички онези ревностни по-
читатели на фантастичния
жанр, които се интересу-
ват както от развитието
му, така и от най-нашуме-
лите тенденции в него.
Съдържание
I. НЕУТРОННАТА ЗВЕЗДА
Лари Нивън
НЕУТРОННА ТА ЗВЕЗДА………7
Превод от английски Кънчо Кожухаров
Пол Андерсън
СТРАННИКЪТ, КОЙТО ДОЙДЕ РАНО СУТРИНТА.31
Превод от английски Никола Станчев
Дейвид Григ
ПЕСЕН ПРЕДИ ЗАЛЕЗА……………….66
Превод от английски Христо Пошаков
Уилям Тен
МОСТЪ Т НА БЕТЕЛГЕЙЗЕ…………….80
Хенри Катнър
ЩАСТЛИВ ЗАВЪРШЕК………………. 106
Превод от английски Никола Станчев
Гордън Диксън
НАРИЧАЙ ГО „ГОСПОДАРЮ“…………..131
Превод от английски Лили Николова, Марияна
Янакиева
Пол Андерсън
КРИЛАТА НА ПОБЕДАТА……………..156
Превод от английски Иван Иванов
Кордуейнър Смит
МЪНЕНКИТЕ КОТИТА НА МАМА ХИТЪН……..178
Превод от английски Тинко Трифонов
Артър Кларк
ЮПИТЕР ПЕТ……………………..207
Превод от английски Никола Станчев
I. НЕУТРОННАТА ЗВЕЗДА
Лари Нивън
НЕУТРОННА ТА ЗВЕЗДА………7
Превод от английски Кънчо Кожухаров
Пол Андерсън
СТРАННИКЪТ, КОЙТО ДОЙДЕ РАНО СУТРИНТА.31
Превод от английски Никола Станчев
Дейвид Григ
ПЕСЕН ПРЕДИ ЗАЛЕЗА……………….66
Превод от английски Христо Пошаков
Уилям Тен
МОСТЪ Т НА БЕТЕЛГЕЙЗЕ…………….80
Хенри Катнър
ЩАСТЛИВ ЗАВЪРШЕК………………. 106
Превод от английски Никола Станчев
Гордън Диксън
НАРИЧАЙ ГО „ГОСПОДАРЮ“…………..131
Превод от английски Лили Николова, Марияна
Янакиева
Пол Андерсън
КРИЛАТА НА ПОБЕДАТА……………..156
Превод от английски Иван Иванов
Кордуейнър Смит
МЪНЕНКИТЕ КОТИТА НА МАМА ХИТЪН……..178
Превод от английски Тинко Трифонов
Артър Кларк
ЮПИТЕР ПЕТ……………………..207
Превод от английски Никола СтанчевБрайън Олдис
„О“ В ХОСЕ……………………247
Джеймз Балард
ГРАДИНАТА НА ВРЕМЕТО…………..259
Превод от английски Тинко Трифонов
Ли Хардинг
ТЪРСЕНЕ………………………269
Превод Соня Бояджиева
II. КАЛИЮГА
Евгений Замятин
ПЕЩЕРАТА…………………….297
Павел Амнуел
ПАМЕТНИК…………………….307
Василий Головачов
КАЛИЮГА……………………..317
Александър Силецки
НОЩТА НА ПТИЧЕТО МЛЯКО………..366
Борис Щерн
ЧИЯ Е ПЛАНЕТАТА………………381
МИТНИЧЕСКА ПРОВЕРКА…………..390
Превод от руски Соня Бояджиева
Ян Мърлик
ЖИВОТЪТ Е БОРБА………………400
Превод от чешки Величко Панайотов
Янчо Чолаков
ВЛИЯНИЕ НА ХИЩНИТЕ КОКОШКИ ВЪРХУ
ХРАНОСМИЛАНЕТО НА СТОМАХА……..409III. СПЯЩИЯТ ГРАД
Теофил Готие
КАфЕНИЧЕГО……………………465
Превод от френски Станислава Васева
Октав Мирбо
ПРОКЪЛНА ТА ТА ЛИВРЕЯ………….473
Александър Дюма
ВЛАСАТАТА ГРИВНА……………. 482
Абел Юго
СМЪРТНИЯТ ЧАС…………………489
Превод от френски Никола Станчев
Реми дьо Гурмон
МАГНОЛИЯТА……………………495
Марсел Швоб
СПЯЩИЯТ ГРАД………………….499
Превод от френски Станислава Васева
IV. СЯНКАТА СЪДИЯ
_ •
Пу Сунлин
ДЕВОЙКАТА В ЗЕЛЕНО……………..507
ДУН УМРЯ………………………509
ХЕЦЗЯНСКИЯТ СТУДЕНТ…………….515
ТЪРГОВЕЦЪТ НА ЛЕН………………516
ОЖИВЕЛИЯТ ВАН ЛАН………………518
Юан Мей
МЛАДШИЯТ ПОМОЩНИК НА УПРАВИТЕЛЯ НА
ОБЛАСТТА ЛИ……………………523
УЧЕНИЯТ ОТ НАНЧАН………………526
Ихара Сайкаку
СЯНКАТА РАЗРЕШАВА ВСИЧКИ СЪМНЕНИЯ..529
Превод Соня БояджиеваV. ЧАШАТА УАЦАМОНГА
НАРТСКИ МИТОВЕ…………………..535
КАК БАТРАДЗ СЕ ЗАКАЛИЛ……………535
НАРТЪТ УРАДЗ И УАИГЪТЗ АХСУАЛЪ…….537
КАК БАТРАДЗ ПРЕВЗЕЛ КРЕПОСТТА ХИЗА…541
БАТРАДЗ И ЧАШАТА НА НАРТИТЕ УАЦАМОНГА.543
КАК БАТРАДЗ НАБИЛ ДЗУАРА НА НАРТИТЕ..545
СМЪРТТА НА БАТРАДЗ……………….547
ИЗИЛАКУЛУНА, НА КОГОТО ПОЛОВИНАТА ТЯЛО
БИЛО ДЪРВЕНО…………………….550
КАК СЕ ПОЯВИЛ ДУХЪТ фЕХУ-ЛУНИ……..560
Превод Соня Бояджиева
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ………………563
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
Антология
Сборник разказа от САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Китай, Япония, Австралия и други
Второ подзаглавие
Сборник разказа от САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Китай, Япония, Австралия и други.
Автор
Мирослав Проданов (съставител)
Преводач
Кънчо Кожухаров; Никола Станчев; Христо Пощаков; Лили Николова; Марияна Янакиева; Иван Иванов; Тинко Трифонов; Соня Бояджиева; Величко Панайотов; Станислава Васева
Други автори
Лари Нивън; Пол Андерсън; Дейвид Григ; Уилям Тен; Хенри Катнър; Гордън Диксън; Кордуейнър Смит; Артър Кларк; Брайън Олдис; Джеймс Балард; Ли Хардинг; Евгений Замятин; Павел Амнуел; Василий Головачов; Александър Силецки; Борис Щерн; Ян Мърлик; Янчо Чолаков; Теофил Готие; Октав Мирбо; Александър Дюма; Абел Юго; Реми дьо Гурмон; Марсел Швоб; Пу Сунлин; Юан Мей; Ихара Сайкаку
Категория
·········· Фантастика
УДК
820/899-322.9
Тип
сборник разкази
сборник разкази; антология
Анотация
„CBemoBe“ е най-обемния
сборник с фантастични разкази,
издаВан досега у нас. Неговите
600 страници съдържат 42 про-
изведения от 12 страни. Те са
обединени В 5 раздела, Всеки
един от които представлява са-
мостоятелна книга. Част от
включените разкази са носители
на престижни литературни наг-
ради.
Основното ядро на антология-
та е съставено Все пак от съв-
ременни американски и английски
автори — Артър Кларк, Дари Ни-
Вън, Уилям Тен, Хенри Катнър,
Пол Ан зрсън, Гордън Диксън и
т.н. Наред с обноВителни направ-
ления като „новата Вълна“ В анг-
лоезичната фантастика (ще че-
тете Джеймз Балард, Брайън Ол-
дис и Кордуейнър Смит), ще се
запознаете с класически школи
от миналото, както и с неколци-
на съвременни руски писатели,
които поради конюнктурната си-
туация до момента не са се поя-
вявали на книжния ни пазар.
Сборникът „Светове“ е в
ограничен тираж (3000
броя) и е предназначен за
всички онези ревностни по-
читатели на фантастичния
жанр, които се интересу-
ват както от развитието
му, така и от най-нашуме-
лите тенденции в него.
„Cвeтoвe“ e cбoрник c фaнтacтични рaзкaзи, cъдържaщ 42 прoизвeдeния oт 12 cтрaни. Тe ca oбeдинeни в 5 рaздeлa, вceки eдин oт кoитo прeдcтaвлявa caмocтoятeлнa книгa. Чacт oт включeнитe рaзкaзи ca нocитeли нa прecтижни литeрaтурни нaгрaди.

Ocнoвнoтo ядрo нa aнтoлoгиятa e cъcтaвeнo вce пaк oт aмeрикaнcки и aнглийcки aвтoри — Aртър Клaрк, Лaри Нивън, Уилям Тeн, Хeнри Кaтнър, Пoл Aндeрcън, Гoрдън Дикcън и т.н. Нaрeд c oбнoвитeлнитe нaпрaвлeния кaтo „нoвaтa вълнa“ в aнглoeзичнaтa фaнтacтикa (щe чeтeтe Джeймc Бaлaрд, Брaйън Oлдиc и Кoрдуeйнър Cмит), щe ce зaпoзнaeтe c клacичecки шкoли oт минaлoтo, кaктo и c нeкoлцинa cъврeмeнни руcки пиcaтeли, кoитo пoрaди кoнюнктурнaтa cитуaция дo мoмeнтa нe ca ce пoявявaли нa книжния ни пaзaр.

Cбoрникът „Cвeтoвe“ e в oгрaничeн тирaж (3000 брoя) и e прeднaзнaчeн зa вcички oнeзи рeвнocтни пoчитaтeли нa фaнтacтичния жaнр, кoитo ce интeрecувaт кaктo oт рaзвитиeтo му, тaкa и oт нaй-нaшумeлитe тeндeнции в нeгo.
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
не е завършен
Печат
„Полипринт“ ЕАД, Враца
„Полипринт“ ЕАД — Враца
Издател
ИК „Офир“ ООД
ИК „Офир“
Компютърна обработка
Таня Петрова; АЯ ДИЗАЙН
№ в Моята библиотека
693