Тео Буковски
Убийства 4D
Промени

cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
„Научи мисълта си на търпение, а тялото си на унижение, тогава лесно ще познаеш откровението.“

Страници от недовършен ръкопис попадат в ръцете на един от главните редактори на голяма издателска група, чието минало е обвързано по странен начин с автора на текстовете. Твърдо решен да открие цялата книга, той се впуска в необичайно преследване — игра на интелекта му и тренажер за психиката. До момента, в който получава изкусителното предложение от изчезналия писател — да допишат двамата заедно книгата докрай…
Всяка написана нова е глава е последвана от откриване на нов труп. Съществува ли убийство без мотив? В 3D света вероятно не. Но на някое потайно място?
„Най-силният страх е този, който сънуваме. Само в съновидението границата между реалност и ужак изчезва.“

„Научи мисълта си на търпение, а тялото си на унижение, тогава лесно ще познаеш откровението.“

Страници от недовършен ръкопис попадат в ръцете на един от главните редактори на голяма издателска група, чието минало е обвързано по странен начин с автора на текстовете. Твърдо решен да открие цялата книга, той се впуска в необичайно преследване — игра на интелекта му и тренажер за психиката. До момента, в който получава изкусителното предложение от изчезналия писател — да допишат двамата заедно книгата докрай…
Всяка написана нова е глава е последвана от откриване на нов труп. Съществува ли убийство без мотив? В 3D света вероятно не. Но на някое потайно място?
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
„Най-силният страх е този, който сънуваме. Само в съновидението границата между реалност и ужак изчезва.“

„Научи мисълта си на търпение, а тялото си на унижение, тогава лесно ще познаеш откровението.“

Страници от недовършен ръкопис попадат в ръцете на един от главните редактори на голяма издателска група, чието минало е обвързано по странен начин с автора на текстовете. Твърдо решен да открие цялата книга, той се впуска в необичайно преследване — игра на интелекта му и тренажер за психиката. До момента, в който получава изкусителното предложение от изчезналия писател — да допишат двамата заедно книгата докрай…
Всяка написана нова е глава е последвана от откриване на нов труп. Съществува ли убийство без мотив? В 3D света вероятно не. Но на някое потайно място?
„Най-силният страх е този, който сънуваме. Само в съновидението границата между реалност и ужас изчезва.“

„Научи мисълта си на търпение, а тялото си на унижение, тогава лесно ще познаеш откровението.“

Страници от недовършен ръкопис попадат в ръцете на един от главните редактори на голяма издателска група, чието минало е обвързано по странен начин с автора на текстовете. Твърдо решен да открие цялата книга, той се впуска в необичайно преследване — игра на интелекта му и тренажер за психиката. До момента, в който получава изкусителното предложение от изчезналия писател — да допишат двамата заедно книгата докрай…
Всяка написана нова е глава е последвана от откриване на нов труп. Съществува ли убийство без мотив? В 3D света вероятно не. Но на някое потайно място?
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Криминална литература; Психологически трилър; Съвременен роман (XXI век); Психологически трилър
Криминална литература; Съвременен роман (XXI век)
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Криминална литература; Съвременен роман (XXI век)
Криминална литература; Съвременен роман (XXI век); Психологически трилър