Дейвид Балдачи
Изкупление
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
1 . . . 7
2 . . . 14
3 . . . 20
4 . . . 29
5 . . . 33
6 . . . 39
7 . . . 44
8 . . . 49
9 . . . 57
10 . . . 64
11 . . . 70
12 . . . 75
13 . . . 79
14 . . . 82
15 . . . 89
16 . . . 94
17 . . . 100
18 . . . 105
19 . . . 115
20 . . . 119
21 . . . 124
22 . . . 128
23 . . . 134
24 . . . 137
25 . . . 140
26 . . . 147
27 . . . 154
28 . . . 159
29 . . . 164
30 . . . 167
31 . . . 170
32 . . . 174
33 . . . 177
34 . . . 182
35 . . . 186
36 . . . 191
37 . . . 196
38 . . . 201
39 . . . 204
40 . . . 207
41 . . . 211
42 . . . 219
43 . . . 227
44 . . . 229
45 . . . 234
46 . . . 240
47 . . . 245
48 . . . 249
49 . . . 254
50 . . . 261
51 . . . 264
52 . . . 268
53 . . . 273
54 . . . 277
55 . . . 282
56 . . . 287
57 . . . 292
58 . . . 299
59 . . . 302
60 . . . 306
61 . . . 313
62 . . . 319
63 . . . 323
64 . . . 327
65 . . . 335
66 . . . 340
67 . . . 348
68 . . . 352
69 . . . 361
70 . . . 364
71 . . . 370
72 . . . 373
73 . . . 378
74 . . . 382
75 . . . 387
76 . . . 393
77 . . . 397
78 . . . 402
79 . . . 406
80 . . . 411
81 . . . 721
82 . . . 425
Благодарности . . . 450
К
14723-603e590cd72c8.jpg
ЗК
14723-603e590cd91a3.jpg
Издателска поредица
Еймъс Декър
Авторска серия
Amos Decker
Художествен редактор
Николай Пекарев
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Авторска серия
Еймъс Декър
Излязла от печат
2020
31.07.2020
Оформление на корица
Николай Пекарев
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Nb Scans
0
10