Ламар
Избрани стихотворения • втори том
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
16/59/84
Жанр
Българска поезия
Номер
Б-1
Литературна група
VI/33б
Тип
стихосбирка; поезия
Националност
българска
Информация за автора
Ламар — псевдоним на българския поет и писател Лалю Маринов Пончев
Бележки
Празни страници: 2 и 8
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Дадена за набор/печат
29.XI.1967 г.
Излязла от печат
10.III.1968 г.
Печатни коли
17
Издателски коли
14,11
Тираж
2 100
Поръчка
52/1967 г.
Цена
1,92 лв.
Редактор
Андрей Германов
Художествен редактор
Елена Маринчева
Технически редактор
Лиляна Диева
Художник
Кънчо Кънев
Коректор
Асен Браянов