Промени – Съченения в шест тома – Иван Сергеевич Тургенев

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Записки на ловеца
Съченения в шест тома
Подзаглавие
Записки на ловеца
Заглавие на том
том 5
Други автори
Георги Германов
Георги Германов (послеслов)
Брой страници
340
336
Литературна група
ХЛ. 04
ХЛ
УДК
С(081); С-32; С-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Й. С. Тургенев
Собрание сочинений в 12 т. (т. 1)
Издательство "Художественная литература"
Москва, 1975
Съдържание
Пора и Калинич / 9
Ермолай и мелничарката / 20
Малинова вода / 30
Уездният лекар / 38
Моят съсед Радилов / 46
Еднодворецът Овсяников / 53
Лгов / 68
Бежина лъка / 78
Касян от Красива Меча / 96
Старейшина / 112
Канцелария / 124
Борсука / 140
Двама помешчици / 147
Лебедян / 155
Татяна Борисовна и нейният племенник / 166
Смърт / 177
Певци / 188
Пьотр Петрович Каратаев / 204
Среща / 218
Хамлет от Шчитровски Уезд / 226
Чертопханов и Недопюскин / 248
Краят на Чертопханов / 264
Живи мощи / 294
Трополи! / 305
Гора и степ / 317
Бележки / 325
Издателска поредица
Съченения в шест тома
Причина защо е непълен
Липсват корици
Печатница
ДП Стоян Добрев — Странджата, Варна
ДП „Стоян Добрев-Странджата“, Варна
Издател
ДИ Народна Култура
ДИ „Народна култура“
Код / Тематичен номер
04/95363 72511/5532-33-82
Цена
2,89
2,89 лв.