Николай Хайтов
Асеновград в миналото
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
АСЕНОВГРАД В МИНАЛОТО
Асеновград в миналото
Формат
Формат 60/84/16
60/84/16
Номер
Б-3
Литературна група
Литературна група IV
IV
УДК
941Б-2
Тип
очерк; документалистика
Съдържание
Част I. Асеновград до освобождението
Местоположение / 7
По следите на старите обитатели / 13
Станимака — средновековно селище / 36
Градът под робство / 78
Години на смут и разруха / 117
Градът се възражда / 142
Из околностите на Асеновград / 219

Част II. Зад контурите на историята. Стопански и етнографски облик на града в миналото
Поминъци / 247
Из станимашкия бит и душевност / 280
Физиономия на града / 337

Приложения. Използвана литература / 433
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Бележки
Книгата е с красива цветна обложка
Книгата е с красива цветна обложка
1. издание от 1965 г. — изд. „Наука и изкуство“
Печат
Д П "Димитър Благоев " — Пловдив
ДПК „Димитър Благоев“
Поредност на изданието
второ издание
второ
Издател
Д И "Христо Г. Данов " — Пловдив
Издателство „Христо Г. Данов“
Издателски №
Издателски № 1999
1999
Коректор
Донка Симеонова, Стоянка Кръстева, Жанета Желязкова
Донка Симеонова; Стоянка Кръстева; Жанета Желязкова